PRIVACYBELEID

Deze website www.carewatchpro.com wordt u aangeboden door True-Kare Serviços & Equipamentos LDA (hierna te noemen “wij” of “ons”). Dit privacybeleid schetst onze richtlijnen voor de informatie die we verzamelen wanneer u onze True-Kare-services, producten en onze website www.carewatchpro.com gebruikt. Bij het gebruik van onze diensten, producten en website kunnen we u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zodat we onze diensten en marketinginspanningen kunnen leveren, verbeteren en personaliseren. We willen duidelijk zijn over hoe wij deze informatie beheren, beschermen en bewaren. Dus neemt u alstublieft de tijd om dit privacybeleid te lezen en onze werkwijze te leren kennen

PERSOONLIJKE GEGEVENSPERSONAL 

Persoonlijke gegevens geven verschillende informatie die direct of indirect door een persoon worden doorverwijzen. Dergelijke persoonlijke informatie kan, naast de locatie van uw True-Kare GPS-apparaat, persoonlijke gegevens bevatten zoals (maar niet beperkt tot) naam, mobiel telefoonnummer, adres, e-mailadres. Dit soort informatie wordt binnen de EU beschermd door de wetgeving die in richtlijn 95/46 / EG is vaststgestelt en die beoogt te voorkomen dat de persoonlijke integriteit bij de verwerking van persoonsgegevens wordt geschonden. We zullen uiteraard altijd persoonlijke gegevens over u verwerken in overeenstemming met de relevante wetgeving. Wij zijn de beheerder van persoonlijke gegevens met betrekking tot de True-Kare-producten, services en de website. U kunt contact met ons opnemen over privacyaangelegenheden op we@true-kare.com.

PERSOONLIJKE IDENTIFICATIE EN WACHTWOORD

Alle informatie over uzelf in de WebSelfCare (Gebruikersportal) is gecodeerd en alleen toegankelijk voor uw gebruiker, gebruikers die u deze autorisatie versterkt en voor uw True-Kare / Distributor die dit benodigt voor technische ondersteuning.

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en uw wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen.

U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw account of uw wachtwoord. U dient alle nodige stappen te nemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt bewaard.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is geworden bij iemand anders, of als het wachtwoord wordt gebruikt of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een ongeautoriseerde manier, moet u het wachtwoord onmiddellijk wijzigen of opnieuw instellen. Als u het wachtwoord opnieuw hebt ingesteld, ontvangt u een e-mail met een link om het wachtwoord te wijzigen op het e-mailadres dat u in de registratie hebt aangegeven.

GOOGLE MAPS

Aangezien True-Kare Service toegang biedt tot Google Maps, kan informatie over gebruikers van Google Maps, inclusief (maar niet beperkt tot) identificeerbare informatie zoals gebruikersnaam, de locatie van uw True-Kare-apparaat en uw locatie worden verzameld, gebruikt en bewaard en door ons. Persoonlijke informatie over u kan ook worden verzameld, gebruikt en verwerkt door Google in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Het privacybeleid van Google, dat van tijd tot tijd door Google wordt aangepast, is momenteel beschikbaar op http://www.google.com/privacy.html.

ANDERE INFORMATIE

We verzamelen ook anonieme gegevens tijdens gebruik. Deze informatie bevat geen unieke identificatie en wordt alleen gebruikt om de nauwkeurigheid van de services, de kaarten te verbeteren en voor het maken van gerelateerde nieuwe services

We willen technologie gebruiken om mensen te helpen actieve partners te worden in hun eigen welzijn. We zijn ook toegewijd aan het beschermen van individuele privacy. We hebben verschillende technische mechanismen geïmplementeerd om de service te beschermen, namelijk dat we alle informatie op de website en in de communicatie tussen de telefoon en het serviceplatform versleutelen en alleen toestaan dat de gebruiker van het account toegang heeft tot die informatie. U erkent dat u vrijwillig persoonlijke informatie op de website invoert. U kunt nieuwe informatie invoeren, de bestaande informatie wijzigen of verwijderen. U bent de enige die verantwoordelijk is voor de juistheid en het gebruik van de informatie.

U hebt ook het recht om alle informatie over u en uw account te wissen. Als u, om welke reden dan ook, alle informatie over u en zelfs uw account verwijdert, erkent u dat u de enige verantwoordelijke bent. In het geval dat wij een reorganisatie ondergaan of aan een derde partij worden verkocht, gaat u ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die True-Kare over u bezit, kan worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We nemen informatiebeveiliging zeer serieus en informeren al onze medewerkers over onze privacybeleid. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruiken we alle redelijke administratieve, technische en beheersmaatregelen http://www.google.com/privacy.html.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonsgegevens en andere soorten informatie worden verzameld en gebruikt met het doel onze services aan u te leveren en onze services te ontwikkelen. De informatie kan ook worden gebruikt om elektronische communicatie naar u te verzenden, inclusief (maar niet beperkt tot) e-mails, pushmeldingen en sms-berichten (Short Message Service) van ons.

OPENBAARMAKING AAN DERDEN

We gebruiken andere bedrijven om namens ons services te verlenen die tijdens het aanbieden van deze services mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Het is deze bedrijven niet toegestaan uw persoonlijke informatie te gebruiken, behalve om de diensten te verlenen die wij van hen vragen. We zullen ook persoonlijke informatie vrijgeven als deze moet voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek.

COOKIES EN ANDERE DERGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Om uw bezoek aan onze website te verbeteren, gebruiken wij cookies en andere dergelijke technologieën. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die naar uw browser worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen voor archiveringsdoeleinden. Dit helpt ons de website aan te passen aan uw individuele behoeften en voorkeuren en om onze diensten te ontwikkelen om ze nuttiger te maken.

BEHOUD VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

We bewaren persoonlijke gegevens over u zolang u een actief gebruikersaccount voor onze services heeft. Als u dit niet afkeurt, bewaren wij, met het oog op direct marketing, persoonlijke gegevens over u gedurende één (1) extra jaar nadat uw gebruikersaccount is verwijderd. Als u zich verzet tegen het feit dat persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden met betrekking tot direct marketing, breng ons hiervan dan op de hoogte brengen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het onderstaande adres. Gegevens over de locatie van True-Kare-apparaten worden in onze databases gedurende zestig (60) dagen bewaard nadat de relevante gegevens zijn verzameld. Deze tijdslimiet is niet van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens door Google en komt niet noodzakelijk overeen met het privacybeleid van Google, dat in deze kwestie anders kan zijn. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie.